Nieuws

JAARVERGADERING 

Op de jaarvergadering van 13 oktober waren niet genoeg leden aanwezig voor de goedkeuring van de statutenwijziging en het huishoudelijk reglement. Daarom is er een nieuwe jaarvergadering gepland.

 

Wij nodigen u van harte uit op onze jaarvergadering op dinsdag 26 oktober 2021.

Aanvang: 19.30 uur in “Ons Dorpshuis” te Valthe.

 

AGENDA: 

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling notulen jaarvergadering 20 oktober 2020 en 13 oktober 2021
 4. Goedkeuring jaarverslag secretaris
 5. Goedkeuring jaarverslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie (Martine Nijboer en Henrike Nijhoving)
 7. Benoeming nieuw lid kascommissie (Martine Nijboer treedt af)
 8. Vaststellen contributie 2021 – 2022
 9. Voorstel begroting 2021 – 2022
 10. Goedkeuring statutenwijziging
 11. Goedkeuring huishoudelijk reglement
 12. Benoeming continuïteitscommissie
 13. Bestuur: Aftredend en herkiesbaar , Adriaan van Leeuwen, Maria Schürmann, Pernille Idema
 14. Samenwerking gymverenigingen gemeente Borger-Odoorn
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

 

 

CORANA  

Hallo allemaal

Omdat het COVID-19 virus nog niet verdwenen is, volgen we nog steeds de richtlijnen van het RIVM en het sportprotocol van NOC*NSF. Handen wassen voor en na de training blijft belangrijk en ook de regels van het thuisblijven bij klachten blijven van kracht. Regels zijn na te lezen op de site van de RIVM.

   

protocol NOC/NSF

protocol Borger-Odoorn

Schuiven naar boven