Contributie

Rekening: NL65RABO0348056516

Incassantnr: NL71ZZZ400461580000

Kenmerk: gym 20-… of   vol20-…

Wegens contributie

Inning van de contributie en bondscontributie gaat via automatische incasso:

4 keer per jaar zijn de volgende bedragen verschuldigd:

Gymnastiek:      
Ouder en Kind  €   18,50    
Groep 2  €   27,75    
Groep 3,4 en 5  €   37,00    
Springgroep  €   37,00    
Keep-Fit  €   39,50    
Turnen DET (i.c.m. gym)  € 157,00    
Gym en Springgroep  €   55,50    
       
Volleybal:      
Dames en Heren  €   45,75    
       
En 1 keer per jaar voor wedstrijdkosten:    
Volleybal  €   50,00    
Turnen  €   30,00 of  € 55,00

De contributie (incasso) wordt in onderstaande weken, op de maandag, geïnd

1e termijn in week 36
Wedstrijdkosten in week 44
2e termijn in week 49
3e termijn in week   7
4e termijn in week 18
Donateurskaarten in week 47

Iedereen kan sporten, bij financiële problemen kan de gemeente je helpen.

Zie onderstaande linken

meedoen.borger-odoorn.nl        of       jeugdfonds sport en cultuur

Schuiven naar boven