Contributie

Rekening: NL65RABO0348056516

Incassantnr: NL71ZZZ400461580000

Kenmerk: gym 20-… of   vol20-…

Wegens contributie

Inning van de contributie en bondscontributie gaat via automatische incasso:

4 keer per jaar zijn de volgende bedragen verschuldigd:

Gymnastiek:        
Ouder en Kind  €   20,50      
Groep 2  €   30,75      
Groep 3,4 en 5  €   41,00      
Springgroep  €   41,00      
Gym en Springgroep  €   61,50      
Keep-Fit  €   43,50      
Turnen DET  € 120,00      
  wedstrijdkosten turnen    1 x per jaar €    15,00 of € 50,00  
         
1 keer per jaar bondscontributie:        
junioren  €   26.00      
senioren  €   32.00      
         
Volleybal:        
Dames 1  €   54,00      
Dames 2 en 3  €   49,75      
Heren  €   49,75      
             
 1 keer per jaar wedstrijdkosten: €   100,00      
         
         
         
De contributie (incasso) wordt in onderstaande weken, op de maandag, geïnd        
         
1e termijn in week 36      
Wedstrijdkosten turnen en volleybal in week 44      
Bondscontributie KNGU in week 44  (11)    
2e termijn in week 49      
3e termijn in week   7      
4e termijn in week 18      
         
Donateurskaarten in week 47      


Iedereen kan sporten, bij financiële problemen kan de gemeente je helpen.

Zie onderstaande linken

meedoen.borger-odoorn.nl        of       jeugdfonds sport en cultuur

Schuiven naar boven