Contributie

Rekening: NL65RABO0348056516

Incassantnr: NL71ZZZ400461580000

Kenmerk: gym 20-… of   vol20-…

Wegens contributie

 

Inning van de contributie en bondscontributie gaat via automatische incasso:

4 keer per jaar zijn de volgende bedragen verschuldigd:

Gymnastiek:

Ouder en Kind €   18,50
Groep 2 €   27,75
Groep 3, 4 en 5 €   37,00
Springgroep €   37,00
Keep-Fit €   39,50
Turnen DET (icm gym) € 124,50
Gym en springgroep €   55,50

Volleybal:

Dames 1 €   55,10
Dames 2 en 3 €   45,75
Heren €   45,75

En 1 keer per jaar voor bondscontributie en wedstrijdkosten:

Gymnastiek jeugdleden €    30,00
Gymnastiek seniorleden €    30,00
Volleybal €    50,00
   

 

De contributie (incasso) wordt in onderstaande weken, op de maandag, geïnd

1e termijn in week 36
Bondscontributie / wedstrijdkosten in week 44
2e termijn in week 49
3e termijn in week   7
4e termijn in week 18
Donateurskaarten in week 47

 

Iedereen kan sporten, bij financiële problemen kan de gemeente je helpen.

Zie onderstaande linken

meedoen.borger-odoorn.nl        of       jeugdfonds sport en cultuur

Schuiven naar boven